Каталог товарів

Політика конфіденційності

Договір комісії

(публічна оферта)

 


Цей Договір згідно зі статтями 633, 641 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб незалежно від їх статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

ТОВ «КДМ ГРУП КР», що називається надалі «Комісіонером», розміщує цю оферту укласти договір комісії, на нижченаведених умовах.

Комісіонер не є продавцем товару, а лише надає послуги на підставі договору комісії.

 


1. Визначення термінів

1.1. З метою цієї Оферти такі терміни використовуються у такому значенні:

Публічна оферта (далі Оферта) – адресована фізичній чи юридичній особі пропозиція Комісіонера на укладення Договору на умовах, що містяться в цій оферті.

Договір комісії - публічний договір між Комітентом та Комісіонером, який розміщений на веб-сайті https://kdmgroup.com.ua/ і містить пропозицію, спрямовану необмеженому колу осіб

Сторони - Комітент і Комісіонер.

Комітент - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Оферти, і за завданням якої діє Комісіонер.

Акцепт Оферти – беззастережна згода Комітента з умовами Оферти шляхом оформлення замовлення на сторінці сайту.

Послуги - послуги, що надаються Комісіонером, пов'язані з укладанням від свого імені та за рахунок Комітента договору (договорів) з продавцями таких Товарів на умовах цього Договору та послуги з організації доставки Товарів, включаючи укладання договорів з перевізниками. Послуги включають придбання та організацію доставки Товарів на адресу, вказану комітентом.

Замовлення   Комітенту – доручення Комісіонеру з пошуку Товарів, обраних Комітентом на Сайті на умовах, визначених Комітентом.

Сайт відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою публічно доступний сайт в мережі Інтернет за адресою https://kdmgroup.com.ua/

Товари  – будь-які товари з переліку, наведеного на сайті, за яким Комітент довіряє Комісіонеру здійснити придбання та організацію доставки.

 


2. Предмет Договору

2.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітету надавати послуги з придбання Товару, а Комітент зобов'язується приймати такі Послуги Комісіонера та здійснювати їхню оплату на умовах цього Договору.

 


3. Акцептування договору.

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцепту публічної оферти є оформлення замовлення Комітентом на Сайті Товарів, які будуть куплені та доставлені згодом Комісіонером.

3.2. Договір вважається укладеним без подальшого підписання з скоєння Комітентом дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, свідчать про згоду Комітента дотримуватись умов Договору, без підписання письмового примірника сторонами.

3.3. Договір припиняється (вважається виконаним) у момент вручення скомплектованого відповідно до умов замовлення та доставленого за відповідною адресою замовлення Комітенту.

3.4. Комітент дає згоду дотримуватись умов договору та згоди отримувати Послуги на встановлених Комісіонером умовах та сплатити їх вартість з моменту вчинення дій, передбачених п. 3.1. справжньої угоди.

3.4. Укладаючи Договір, Комітент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, вартості послуг та умов їх надання та всіх додатків, що є невід'ємною частиною Договору.

 


4. Умови надання послуг, порядок оформлення замовлення.

4.1. Оформлення замовлення здійснюється дистанційно шляхом замовлення товару на сайті https://kdmgroup.com.ua/. При оформленні замовлення Комітент (у тому числі за допомогою Комісіонера) заповнює відповідну форму безпосередньо на сайті.

4.2. Умови надання послуг:

4.2.1. Знайомство Комітента з умовами цього Договору та його акцепт;

4.2.2. Оплата Комітентом вартості Товарів у розмірі та порядку, визначеному Комісіонером на сайті.

4.3. Надання послуг починається не пізніше трьох годин з моменту акцепту оферти, але при роботі, тобто з 9:00 до 21:00 з понеділка до неділі, без вихідних. Якщо Акцепт Оферти здійснено після 21:00, надання послуг здійснюється наступного робочого дня, починаючи з 9:00.

4.4. Комітент відповідає за правильність зазначених ним реквізитів на Сайті.

4.5. Комісіонер не відповідає за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором за неправильність контактної інформації та інших реквізитів, зазначених Комітентом.

 


5. Вартість товару та порядок оплати. Вартість послуг.

5.1. Вартість Товарів визначається за кожне замовлення окремо та зазначаються при замовленні Товарів в індивідуальному рахунку в національній валюті України – гривні.

5.2. Розмір винагороди Комісіонера визначається як різниця між ціною Товару, вказаною на сайті та фактичною ціною, за яку Комісіонер придбав Ні ст.

5.3. Вартість послуг включає всі податки, проте не включає комісії, які можуть стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад комісія банку за перерахування коштів).

5.4. Оплата за товар провадиться одним із наступних способів:

- передоплата 100% вартості замовленого товару шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Комісіонера, використовуючи платіжні системи LiqPay, WayForPay та ін.;

- оплата провадиться при отриманні замовленого товару через відділення пошти. При цьому Комітент сплачує заставу за товар. Розмір задатку попередньо узгоджується Сторонами у кожному конкретному випадку залежно від вартості товару: що стоїть вартість товару, то більша сума задатку.

5.5. У разі відмови Комітента від товару сума задатку не повертається.

5.6. Комісіонер має право утримати належну йому винагороду із суми коштів, що надійшли в оплату Товару, після виконання замовлення та оформлення товарного чека на товар.

5.7. Факт прийняття товару комітента є підтвердженням факту повноти виконання Комісіонером своїх зобов'язань за Договором, прийомом всього виконаного Комісіонером за Договором та згоди Комітента сума винагороди Комісіонера.

 


6. Доставка та повернення товару

6.1. Доставка товару здійснюється одним із наступних способів:

- Доставка «Укрпоштою»;

- Доставка транспортними компаніями;

- Доставка через "Нову пошту".

Спосіб доставки узгоджується між Сторонами під час оформлення замовлення.

6.2. Доставка Товару, який замовляється із США Комітента, здійснюється безпосередньо Продавцем, Виробником Товару напряму.

6.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19.03.1994 року зі змінами та доповненнями «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» норма закону, харчові добавки належать до категорії Продовольчі товари, обміну та поверненню не підлягають. При цьому Комісіонер індивідуально підходить для кожного клієнта і може розглянути як виняток можливість обміну або повернення. Повернення товару належної якості можливе у разі збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, а також документа, що підтверджує факт та умови купівлі зазначеного товару.

6.4. Комітент не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально певні властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно комітентом.

 


7. Права та обов'язки Сторін.

7.1. Комісіонер зобов'язаний:

7.1.1. Надавати послуги на умовах цього Договору.

7.1.2. Забезпечити доставку товару, обраного Комітентом.

7.1.3. Зберігати інформацію та відомості (у тому числі персональні дані), надані Комітентом на виконання умов цього Договору в межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

7.2. Комісіонер має право:

7.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення нової редакції на Сайті.

7.2.2. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб.

7.2.3. Відмовити Комітету у наданні послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Комітента, повертаються комісіонером комітента тим же способом, яким було здійснено оплату.

7.3. Комітент зобов'язаний:

7.3.1. До акцепту Оферти ознайомитись з її діючими умовами.

7.3.2. Здійснювати оплату послуг Комісіонера у порядку, передбаченому цим Договором.

7.3.3. Здійснювати прийом Товару, на який Комісіонеру було направлено замовлення.

7.3.4. Здійснити оплату за Товар та його доставку.

7.3.5. З моменту акцепту оферти при використанні сайту дотримуватись усіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правила етики.

7.4. Комітент має правничий та несе обов'язки, передбачені законодавством споживача, покупця і комітента. Комісіонер не є власником товару, а лише купує у третіх осіб, які є продавцями (виробниками) товари, замовлені Комітентом. Комісіонер має право сприяти у поверненні Комітенту товарів та/або захисту порушених прав Комітету на платній або безоплатній основі згідно з умовами цього договору.

7.5. Комітент має право:

7.5.1. Змінювати список Товарів, які він доручає купити Комісіонеру після підтвердження відповідного Замовлення, наданого йому по Оферті, але не пізніше відправки товару.

7.5.2. Отримувати послуги Комісіонера на умовах цього Договору.

7.5.3. Звертатися до Комісіонера для отримання інформації про умови надання послуг та умови цього Договору способом та за контактами, вказаними на сайті.

 


8. Гарантії

8.1. Комісіонер гарантує:

8.1.1. Вибір для Комітента саме переліку та обсягу Товарів, обраного останнім при акцепті Оферти.

8.1.2. Ціни на Товари після акцепту оферти можуть змінитися під час надання послуг на окреме замовлення виключно за погодженням з комітентом.

8.2. Під час надання послуг Комісіонер здійснює все можливе, але не гарантує фактичну наявність вичерпного переліку обраних на сайті Товарів для їхнього передачі Комітету на умовах цього Договору. Якщо Комісіонер не зміг доставити товар у замовленому Комітентом обсязі та/або асортименті, Комісіонер повертає Комітенту вартість Товару, який він не зміг закупити для Комітента.

8.3. Приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, Комітент запевняє Комісіонера та гарантує, що він:

8.3.1. Укладає Договір добровільно і при цьому ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору

8.3.2. Має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору;

8.3.3. Надає достовірні дані та інформацію Комісіонеру при оформленні Замовлення та платіжних документів, на підставі яких здійснюється оплата послуг;

8.3.4. Він ознайомився з інструкцією з використання Товарів та/або отримав відповідну рекомендацію лікаря щодо придбання відповідних Товарів.

8.4. Сторони погодилися, що відмінності у терміні придатності, наведених на Сайті та на товари, фактично передані комісіонером комітента, не є порушенням умов цього Договору.

8.5. Сторони розуміють, що Комісіонер не несе відповідальності за якість та наслідки споживання товарів. Усі претензії щодо товару, його якості, будь-яких властивостей, побічних ефектів чи реакцій, а також відсутності ефективності повинні надсилатися виробнику товару.

 


9. Персональні дані.

9.1. Загальні поняття та сфера застосування

9.1.1. Визначення термінів:

база персональних даних – названа сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

власник бази персональних даних - фізична чи юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, що затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних – єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані відомості суб'єкта персональних даних. Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, у яких суб'єкт персональних даних залишають свої персональні дані (крім випадків, коли суб'єкт персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їхнього вільного розповсюдження та використання);

згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних - отримання відомостей, що дозволяють ідентифікувати особу;

обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, вчинених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та розповсюдженням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована чи може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних чи законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено виконувати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб'єкт персональних даних - фізична особа, щодо якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, власника або розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу захисту персональних даних, якому власником або розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

9.1.2. Умови цього розділу є обов'язковими для застосування відповідальною особою, яка безпосередньо здійснює обробку та/або має доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків.

9.2. Комісіонер є власником бази персональних даних комітента.

9.3. Метою обробки персональних даних у системі є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання, отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

9.4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб'єкта персональних даних

9.4.1.Підписуючи цю оферту Комітент дає згоду на обробку його персональних даних з метою опрацювання та чинного законодавства України.

9.5. База персональних даних знаходиться за адресою Комісіонера.

9.6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам

9.6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданого власнику персональних даних на обробку цих даних або відповідно до вимог закону.

9.6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо вказана особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" або не може їх забезпечити;

9.7. Захист персональних даних

9.7.1. Власника бази персональних даних обладнані системними та програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробці, копіюванню інформації та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

9.7.2. Особи, які мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їхню обробку при порушенні ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9.8. Порядок роботи із запитами суб'єкта персональних даних

9.8.1. Суб'єкт персональних даних має право отримання будь-яких відомостей себе у будь-якого суб'єкта відносин, що з персональними даними без зазначення мети запиту, крім випадків, встановлених законом.

9.8.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безкоштовно.

9.8.3. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів із дня надходження, якщо інше не передбачено законом.

9.9. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 


10. Відповідальність Сторін

10.1. Комісіонер не несе відповідальності за Договором за:

а) будь-які дії/бездіяльність будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Комітента та/або третіх осіб.

10.2. Комісіонер звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг по Оферті у разі невиконання Комітентом будь-якої з умов цієї Оферти.

10.3. Комітент несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих ним Комісіонеру на сайті, та за невиконання гарантій, що містяться у пункті 8.3. справжньої угоди.

10.4. Комісіонер не несе відповідальності за будь-яке пошкодження товару, що могло виникнути під час доставки.

10.5. Комісіонер не несе відповідальності за будь-які збитки та моральні збитки, отримані Комітентом внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також про порядок отримання та використання товару.

10.6. Комісіонер не несе відповідальності за невідповідність Товару очікуванням Комітента та/або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Комітету з боку Комісіонера, не можуть розглядатися як гарантії.

10.7. Комісіонер не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі комітенту внаслідок порушення Комітентом правил користування або зберігання товару, зазначених в інструкції щодо використання Товару, дій третіх осіб або дії непереборної сили.

10.8. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань щодо Оферти Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цієї Оферти.

11. Форс-мажор

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань щодо Оферти, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, належать стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, карантин, страйки, рішення державних органів влади та інші, що можуть виникнути.

11.2. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п'яти календарних днів письмово або електронною поштою повідомити іншу Сторону про настання таких обставин. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою, згідно із законодавством чи іншим уповноваженим органом відповідно до законодавства України.

 


12. Порядок вирішення спорів

12.1. Претензії та спори щодо виконання Сторонами цього Договору вирішуються шляхом переговорів.

12.2. У разі, якщо Сторони внаслідок переговорів не змогли дійти взаємної згоди, суперечка передається на розгляд суду у порядку, встановленому законодавством України.

 


13. Строк дії та розірвання Договору

13.1. Договір публічний вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцепту Комітентом та діє до моменту отримання замовленої Послуги.

13.2. Договір може бути достроково розірваний:

13.2.1. Кожна із Сторін у будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні повідомлення.

13.2.2. За домовленістю Сторін.

13.2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою;

13.3. Розірвання Договору Комітентом чи зв'язку з ним акцепт оферти не покладає на Комісіонера обов'язок повернення коштів, сплачених останньому.

13.4. Виключення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

14. Інші умови

14.1. Будь-яке повідомлення, необхідне або бажане за цим Договором, має бути зроблене

письмово та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

14.2. Комісіонер є платником єдиного податку (3 група).

https://kdmgroup.com.ua/